YOKEI 陽景Yokei, Mizuno Yokei's works. About Yokei in our website. Born in 1956.