Japanese Teapot in China (Yamada Sou)

Yamada_Sou

Yamada Sou Red Clay Small Teapot

很好的壶 (Translation) Very good teapot

Yamada Sou Page


Older Post Newer Post