Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)
SHIHA TEAPOT SHOP

Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)

Sold Out Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Reiko Yuzamashi Red Clay Smoked Black (No Handle)

Only one piece available 

Capacity: 265ml

Reiko Page