Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)
Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)

Small Flowing Glaze Red Clay Cup (Used)

ราคาปกติ ¥6,800
ราคาต่อหน่วย  ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Small Flowing Glaze Red Clay Cup Used

Glaze flow is beautiful. 
It was collected in Karatsu in Kyusu. 

Beautiful Glazing.

Capacity: 40ml

Height: 5.1cm
Width: 4.9cm

Age: not known