JINSHU 甚秋

Jinshu, Ito Seiji's works. About Jinshu in our website. Born in 1949.

Customer Review for Jinshu Teapots
Secret of Jinshu Flat Teapot(Clay and Technique)